Fem carreres de cotxes!
Curs:  P-5, 1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  6 nens/es.

Materials:
-Cartolina amb la carretera dibuixada.
-6 cotxes diferents.
-1 dau amb els números de l'1 al 6.

Objectius: 
-Practicar el comptatge.
-Fer càlcul mental.

Descripció de l'activitat:
Cada nen/a escull un cotxe i es posa a la meta.  Van tirant en ordre el dau. S'ha d'arribar al número 20 de forma exacte, per tant en la última tirada haurà de sortir-li el nombre exacte o inferior a les caselles que li quedin cap a la meta.

Observacions:
Podem adaptar el model de taulell a l'edat dels nens/es posant més números o menys.
Els més petits podem fer que comptin el número que ha sortit al dau.  Els més grans podem fer que practiquin el càlcul mental, sumant la casella on es troba el cotxe amb el número que ha sortit al dau.

Fem sèries numèriques!
Curs:  P-5 i 1r                                         
                                   


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Números de l'1 al 10.
-Diferents materials (regletes, policubs, taps...)

Objectius: 
-Fer sèries de nombres de l'1 al 10.
-Relacionar la quantitat amb la grafia.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ordena els nombres de l'1 al 10.  Un cop ordenats se'ls hi proporciona material per poder fer la relació de quantitat-grafia.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries, a 1r podem allargar fins al 20.

Fem sèriesCurs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Imatges de seriacions amb diferents graus de dificultat.
-Anelles de diferents colors.

Objectius: 
-Fer sèries.
-Copiar la seriació.
-Treballar la motricitat fina.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una imatges i copiar-la fent la sèrie amb les anelles de colors.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries.
Als més grans els hi podem donar la imatge del principi d'una sèrie i que ells la segueixin sense cap model.

Fem seriacions amb pincesCurs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Imatges de seriacions amb diferents graus de dificultat.
-Pinces de diferents colors.
-Plantilles on col·locar les pinces.

Objectius: 
-Fer sèries.
-Copiar la seriació.
-Treballar la motricitat fina.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una imatges i amb la plantilla i les pinces copiar la mateixa seriació.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries.
Als més grans els hi podem donar la imatge del principi d'una sèrie i que ells la segueixin sense cap model.

Compto i relaciono


Curs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Targetes amb imatges.
-Targetes amb números.

Objectius: 
-Reconèixer els números.
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
Han de col·locar totes les imatges a la taula i els números els tenen a la mà.  Han de posar els números a sobre de la targeta que tingui aquell nombre de dibuixos, relacionant així la quantitat amb la grafia.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

Joc dels colors


Curs: P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Targetes amb parelles de colors.
-Targetes amb imatges pintades de dos colors diferents.

Objectius: 
-Relacionar cada imatge amb la targeta dels seus colors.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar les targetes dels colors i col·locar-les a la taula.  Després han d'anar mirant una a una les imatges i posar-les al costat de la targeta que coincideixi amb els seu color.

Observacions:
Tenir en compte si hi ha algun nen/a que té problemes en identificar algun color concret.

Comptem culleretes


Curs: P-3 i P-4.                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Cartolines amb les culleretes enganxades.
-Cartolines amb els diferents nombres.

Objectius: 
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una cartolina blava, compta les culleretes que hi ha enganxades i busca el nombre corresponent.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

Comptem pinces

                                      


Curs: P-3 i P-4.

Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Cartolines amb les pinces enganxades.
-Cartolines amb els diferents nombres.

Objectius: 
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una cartolina groga, compta les pinces que hi ha enganxades a la corda i busca el nombre corresponent.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

La màquina màgica
Curs: P-3, P-4, P-5 i 1r                                         

Agrupament:  Grup classe, en petit grup o en parelles (depenent de l'edat dels nens/es).

Materials:
-Màquina (una caixa i molta imaginació).
-Etiquetes amb les qualitats.
-Blocs lògics.

Objectius: 
-Treballar el canvi de propietats.
-Treballar la lògica.
-Treballar amb els blocs lògics, un material que normalment només es fa servir a infantil i el podem allargar fins a primària amb activitats més complexes.

Descripció de l'activitat:
Agafarem una fitxa inicial que mostrarem als nens/es (posarem les etiquetes amb els canvis que farà la màquina).  Entrarà la fitxa inicial per una banda i per l'altra sortirà la fitxa amb els canvis fets.  Als més petits els hi podem presentar com la caixa màgica, els més grans poden jugar ells sols amb la màquina posant i traient les etiquetes al seu gust.

Observacions:
A P-3 posarem una sola etiqueta i sempre positives.
A P-4 posarem una sola etiqueta i podran ser positives i negatives.
A P-5 posarem dos etiquetes i podran ser positives i negatives.
A 1r posarem tres etiquetes i podran ser positives i negatives.

Pàgines