Comptem culleretesCurs: P-3 i P-4.

Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Cartolines amb les culleretes enganxades.
-Cartolines amb els diferents nombres.

Objectius: 
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una cartolina blava, compta les culleretes que hi ha enganxades i busca el nombre corresponent.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

Comptem pinces

                                      


Curs: P-3 i P-4.

Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Cartolines amb les pinces enganxades.
-Cartolines amb els diferents nombres.

Objectius: 
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una cartolina groga, compta les pinces que hi ha enganxades a la corda i busca el nombre corresponent.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

La màquina màgica
Curs: P-3, P-4, P-5 i 1r                                         

Agrupament:  Grup classe, en petit grup o en parelles (depenent de l'edat dels nens/es).

Materials:
-Màquina (una caixa i molta imaginació).
-Etiquetes amb les qualitats.
-Blocs lògics.

Objectius: 
-Treballar el canvi de propietats.
-Treballar la lògica.
-Treballar amb els blocs lògics, un material que normalment només es fa servir a infantil i el podem allargar fins a primària amb activitats més complexes.

Descripció de l'activitat:
Agafarem una fitxa inicial que mostrarem als nens/es (posarem les etiquetes amb els canvis que farà la màquina).  Entrarà la fitxa inicial per una banda i per l'altra sortirà la fitxa amb els canvis fets.  Als més petits els hi podem presentar com la caixa màgica, els més grans poden jugar ells sols amb la màquina posant i traient les etiquetes al seu gust.

Observacions:
A P-3 posarem una sola etiqueta i sempre positives.
A P-4 posarem una sola etiqueta i podran ser positives i negatives.
A P-5 posarem dos etiquetes i podran ser positives i negatives.
A 1r posarem tres etiquetes i podran ser positives i negatives.

CoyoteCurs: 2n                                         

Agrupament:  Grups de 4 o 5 nens/es.

Materials:
-Joc del Coyote (a la primera foto podeu veure l'original i a la segona una rèplica personalitzada i econòmica).
-Es necessita: les plomes normals, plomes especials (per complicar el joc un cop el dominen), els coyotes i les cintes per posar al cap (no surten a la foto però les vaig fer amb cartolina i velcro).

Objectius: 
-Treballar el càlcul mental.
-Treballar l'aproximació a un nombre.
-Fer hipòtesis.

Descripció de l'activitat:
Cada jugador/a es posa una cinta al cap, sense mirar escullen una ploma i se la posen al cap (podem fer que cada cop sigui un jugador/a diferent qui les posi).  Mirant els nombres dels companys/es els hem de sumar, tenint en compte que el nostre també compta i no el podem veure.  Per tant haurem de fer una hipòtesi del nombre que creiem que tenim al cap.  Cadascú apuntarà amb un retolador veleda a la taula el nombre que creu que fan la suma de totes les plomes que tots el jugadors/es tenen al cap.  Un cop tothom ha apuntat el nombre, es posen les plomes a sobre de la taula i es fa el càlcul entre tots/es.  El jugador/a que més  s'aproximi al nombre real guanya un coyote, que s'enganxa a la seva cinta.  
Depenent del temps que tinguin per jugar podem fer que guanyi el nen/a que arribi a tres coyotes o a cinc o simplement quan s'acabi el temps guanya qui en té més.

Observacions:
Podem complicar el joc afegint plomes especials (el doble, restar 10, restar 20...).

Aprenem les taules de multiplicarCurs: 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Pals de fusta (per una banda amb un dibuix i per l'altra  amb els resultats d'una de les taules de multiplicar).

Objectius: 
-Treballar les taules de multiplicar.

Descripció de l'activitat:
Posen tots els pals amb els nombres mirant cap a dalt, mirant els resultats han de pensar de quina taula de multiplicar es tracta.  Un cop ho descobreixen han d'ordenar els resultats i un cop han acabat, giren els pals. Si ho han fet bé podran veure el dibuix ben fet, en el cas que no estigui bé el dibuix estarà desordenat
Podem complicar el joc afegint algun resultat que no sigui d'aquella taula de multiplicar.

Joc de la OCurs: 1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Cartolina amb el dibuix que es veu a la foto.
-Daus amb característiques dels blocs lògics (color, mida, amplada i forma).
-Blocs lògics.

Objectius: 
-Treballar la lògica.

Descripció de l'activitat:
Escullen dos (dels quatre daus que tenen), els tiren i posen cadascun dels daus en un dels quadradets vermells.  
Els hi expliquem que és una casa amb dos portes i poden entrar per qualsevol de les dues (sempre que compleixin el requisit que marca la porta) i en el cas de no complir cap dels requisits s'han de quedar fora.  
Llavors, han d'anar agafant cada peça i comprovar si poden entrar per alguna de les portes.

Juguem amb els Bee Bots!
Curs: 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Cartolina amb quadrícula (en aquest cas de la taula del 2).  
Podem fer-la del que vulguem (sumes, restes, per treballar la desena, nombres parells/imparells).
-Bee Bot.
-Etiquetes amb diferents taules del 2 (2x3, 2x8...).

Objectius: 
-Treballar la seqüenciació, la lateralitat i la noció espacial.
-Aprendre la taula del 2.

Descripció de l'activitat:
Un nen/a agafa una etiqueta i li diu la taula al seu company/a, per exemple 2x8. Aquest serà l'encarregat de dir si ho ha fet bé o no.  L'altre nen/a ha de programar el Bee Bot, per tal que faci el camí correcte fins el resultat.  Després es canvien el papers.

Observacions:
Un cop ho tenen per la mà, podem fer que amb una quadrícula el nen/a hagi de copiar les ordres que li ha donat al Bee Bot, per arribar al resultat de la multiplicació.

Chocolate Fix
Curs:  1r (finals) i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Joc comprat: Chocolate Fix.

Objectius: 
-Treballar la lògica i l'atenció.

Descripció de l'activitat:
Amb el joc ve un llibre, els bombons, la plataforma i unes peces.  Hem de començar pel principi del llibre, ja que va de reptes més fàcils a més difícils.  
Es tracta d'escollir una de les propostes, com la que tenim a la foto.  Hem d'anar observant les pistes que ens dóna i col·locant els bombons directament si no tenim cap dubte que va allà o si les pistes són incompletes, col·loquem una de les peces (per exemple, si sabem que té forma quadrada col·locarem la peça del quadrat).  Un cop hem col·locat tots els bombons on creiem que van, seguint les pistes que ens han donat, podem mirar la resposta que està al darrere a veure si ho hem fet correctament.

Colour CodeCurs:  P-5, 1r i 2n                                         

Agrupament:  Individual.

Materials:
-Joc comprat: Colour Code.

Objectius: 
-Treballar la lògica.

Descripció de l'activitat:
Amb el joc ve un llibre, la plataforma i les peces.  
Es comença pel principi del llibre, va del nivell més fàcil al més difícil.  Es tracta d'imitar el model, posant unes peces a sobre de les altres a la plataforma.

Pàgines