Representem els nombres amb mongetes

Curs:  1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  En grups de 3 o 4 nens/es.


Materials:
-Targetes amb números del 1 al 20.
-Gots petits de plàstic amb un gomet vermell.
-Un pot amb mongetes o qualsevol material manipulatiu.

Objectius: 
-Treballar el concepte de desena de forma manipulativa.
-Representar amb les mongetes i els gots cada nombre.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de tenir clar que una mongeta és una unitat, quan tenim 10 unitats (1 desena) les podem posar a dins d'un got (el got anirà marcat amb un gomet vermell, ja que és amb el color que identifiquen la desena). Per tant, un got serà una desena.
Això vols dir, que els nombres més petits de 10 no necessitaran got, només els representen amb mongetes.  En canvi, els nombres igual a 10 o més grans necessitaran gots i mongetes.
 

Copiem el model amb regletesCurs:  P-5 i 1r.                                   
                                   

Agrupament:  Individualment o en parelles.


Materials:
-Caixa de regletes.
-Plantilles.

Objectius: 
-Representar en l'espai.
-Ser capaç d'imitar el dibuix.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de copiar el dibuix del model al quadre del costat, utilitzant les regletes que necessiti.

Fem curses de regletesCurs:  P-5, 1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  En grups de 3 o 4 nens/es.


Materials:
-Caixa de regletes.
-Dau amb els números del 0 al 9 (pels més petits) o dos daus amb els números del 1 al 6 (pels més grans).

Objectius: 
-Reconèixer que val cada peça de les regletes.
-Ser capaç de sumar els dos daus i representar el nombre amb les peces de regletes corresponents (per 2n).

Descripció de l'activitat:
El nen/a tira el dau i li toca el 2, ha de col·locar la peça vermella a la meta de la cursa, després tira el següent i la col·loca al costat i així tots el jugadors.  A la segona tirada posen la peça que els li ha tocat davant de la que li havia tocat abans i així successivament.
Guanya el jugador que arriba a la meta primer.

Fem carreres de cotxes!
Curs:  P-5, 1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  6 nens/es.

Materials:
-Cartolina amb la carretera dibuixada.
-6 cotxes diferents.
-1 dau amb els números de l'1 al 6.

Objectius: 
-Practicar el comptatge.
-Fer càlcul mental.

Descripció de l'activitat:
Cada nen/a escull un cotxe i es posa a la meta.  Van tirant en ordre el dau. S'ha d'arribar al número 20 de forma exacte, per tant en la última tirada haurà de sortir-li el nombre exacte o inferior a les caselles que li quedin cap a la meta.

Observacions:
Podem adaptar el model de taulell a l'edat dels nens/es posant més números o menys.
Els més petits podem fer que comptin el número que ha sortit al dau.  Els més grans podem fer que practiquin el càlcul mental, sumant la casella on es troba el cotxe amb el número que ha sortit al dau.

Fem sèries numèriques!
Curs:  P-5 i 1r                                         
                                   


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Números de l'1 al 10.
-Diferents materials (regletes, policubs, taps...)

Objectius: 
-Fer sèries de nombres de l'1 al 10.
-Relacionar la quantitat amb la grafia.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ordena els nombres de l'1 al 10.  Un cop ordenats se'ls hi proporciona material per poder fer la relació de quantitat-grafia.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries, a 1r podem allargar fins al 20.

Fem sèriesCurs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Imatges de seriacions amb diferents graus de dificultat.
-Anelles de diferents colors.

Objectius: 
-Fer sèries.
-Copiar la seriació.
-Treballar la motricitat fina.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una imatges i copiar-la fent la sèrie amb les anelles de colors.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries.
Als més grans els hi podem donar la imatge del principi d'una sèrie i que ells la segueixin sense cap model.

Fem seriacions amb pincesCurs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Imatges de seriacions amb diferents graus de dificultat.
-Pinces de diferents colors.
-Plantilles on col·locar les pinces.

Objectius: 
-Fer sèries.
-Copiar la seriació.
-Treballar la motricitat fina.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar una imatges i amb la plantilla i les pinces copiar la mateixa seriació.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a adaptarem el grau de dificultat de les sèries.
Als més grans els hi podem donar la imatge del principi d'una sèrie i que ells la segueixin sense cap model.

Compto i relaciono


Curs: P-4, P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Targetes amb imatges.
-Targetes amb números.

Objectius: 
-Reconèixer els números.
-Relacionar quantitat-grafia.
-Comptar.

Descripció de l'activitat:
Han de col·locar totes les imatges a la taula i els números els tenen a la mà.  Han de posar els números a sobre de la targeta que tingui aquell nombre de dibuixos, relacionant així la quantitat amb la grafia.

Observacions:
Depenent de l'edat del nen/a es fa amb més nombres o amb menys.

Pàgines