Goki un joc de lògica molt divertit!


Curs:  P-5, 1r i 2n                               
                                   

Agrupament: Individual o en parelles.


Materials:
-Targetes.
-Joc.

Objectius: 
-Treballar la lògica.
-Aconseguir col·locar les peces en la mateixa posició que la targeta escollida.

Descripció de l'activitat:
Han d'escollir una targeta i moure les peces de tal manera, que aconsegueixin que quedin en la mateixa posició que el dibuix.

Entenem les taules de multiplicar!


 Curs:  2n                               
                                   

Agrupament: Grups de quatre o entre tota la classe.


Materials:
-Cartolina.
-Taules de multiplicar.
-Imatges: donuts (taula 1), bicicletes (taula 2),  triangles (taula del 3), mans (taula del 5), regletes o àbac (taula del 10).

Objectius: 
-Entendre les taules de multiplicar.
-Fabricar la nostra taula personalitzada.

Descripció de l'activitat:
Es tracta de que escollim entre tots algun objecte relacionat amb la taula de multiplicar que es treballi, per exemple si fem la del 2, podem escollir una bicicleta que té 2 rodes.
Després per grups o entre tots anirem fabricant la nostra taula. 
2x1 una bicicleta té dues rodes, 2x2 dos bicicletes tenen quatre rodes, 2x3 tres bicicletes tenen sis rodes...

Anem a comprar!


Curs:  1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  Individualment o en parelles.


Materials:
-Etiquetes de productes amb el preu.
-Bitllets i monedes.
-Pissarra.

Objectius: 
-Conèixer els euros.
-Saber tornar el canvi.

Descripció de l'activitat:
Hi ha dos opcions:
1)Es pot jugar individualment o en parelles, es tracta d'anar col·locant a sobre de cada etiqueta els euros corresponents.
2)Es juga en parelles, un fa de botiguer i l'altre de client.  El botiguer té una pissarra on podrà fer la suma dels productes que compra el client.
Un cop compra, el botiguer fa la suma i li diu el preu.  El client paga i el botiguer li torna el canvi si cal.  Cada cop van canviant de papers.


Observacions:
A 1r donarem preus sense cèntims per fer-ho més fàcil (1 euro, 2 euros, 7 euros, 12 euros...).
A 2n donarem preus amb cèntims.

Fem de cuiners!


Curs:   2n                                
                                   

Agrupament:  Individualment o en parelles.


Materials:
-Plantilla de menú.
-Etiquetes dels diferents plats.

Objectius: 
-Trobar totes les possibles combinacions de plats.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de anar fent combinacions de plats, sense que es repeteixi cap.  L'objectiu és trobar totes les possibilitats.

Representem els nombres amb mongetes

Curs:  1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  En grups de 3 o 4 nens/es.


Materials:
-Targetes amb números del 1 al 20.
-Gots petits de plàstic amb un gomet vermell.
-Un pot amb mongetes o qualsevol material manipulatiu.

Objectius: 
-Treballar el concepte de desena de forma manipulativa.
-Representar amb les mongetes i els gots cada nombre.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de tenir clar que una mongeta és una unitat, quan tenim 10 unitats (1 desena) les podem posar a dins d'un got (el got anirà marcat amb un gomet vermell, ja que és amb el color que identifiquen la desena). Per tant, un got serà una desena.
Això vols dir, que els nombres més petits de 10 no necessitaran got, només els representen amb mongetes.  En canvi, els nombres igual a 10 o més grans necessitaran gots i mongetes.
 

Copiem el model amb regletesCurs:  P-5 i 1r.                                   
                                   

Agrupament:  Individualment o en parelles.


Materials:
-Caixa de regletes.
-Plantilles.

Objectius: 
-Representar en l'espai.
-Ser capaç d'imitar el dibuix.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de copiar el dibuix del model al quadre del costat, utilitzant les regletes que necessiti.

Fem curses de regletesCurs:  P-5, 1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  En grups de 3 o 4 nens/es.


Materials:
-Caixa de regletes.
-Dau amb els números del 0 al 9 (pels més petits) o dos daus amb els números del 1 al 6 (pels més grans).

Objectius: 
-Reconèixer que val cada peça de les regletes.
-Ser capaç de sumar els dos daus i representar el nombre amb les peces de regletes corresponents (per 2n).

Descripció de l'activitat:
El nen/a tira el dau i li toca el 2, ha de col·locar la peça vermella a la meta de la cursa, després tira el següent i la col·loca al costat i així tots el jugadors.  A la segona tirada posen la peça que els li ha tocat davant de la que li havia tocat abans i així successivament.
Guanya el jugador que arriba a la meta primer.

Fem carreres de cotxes!
Curs:  P-5, 1r i 2n.                                   
                                   

Agrupament:  6 nens/es.

Materials:
-Cartolina amb la carretera dibuixada.
-6 cotxes diferents.
-1 dau amb els números de l'1 al 6.

Objectius: 
-Practicar el comptatge.
-Fer càlcul mental.

Descripció de l'activitat:
Cada nen/a escull un cotxe i es posa a la meta.  Van tirant en ordre el dau. S'ha d'arribar al número 20 de forma exacte, per tant en la última tirada haurà de sortir-li el nombre exacte o inferior a les caselles que li quedin cap a la meta.

Observacions:
Podem adaptar el model de taulell a l'edat dels nens/es posant més números o menys.
Els més petits podem fer que comptin el número que ha sortit al dau.  Els més grans podem fer que practiquin el càlcul mental, sumant la casella on es troba el cotxe amb el número que ha sortit al dau.

Pàgines