Joc de la OCurs: 1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Cartolina amb el dibuix que es veu a la foto.
-Daus amb característiques dels blocs lògics (color, mida, amplada i forma).
-Blocs lògics.

Objectius: 
-Treballar la lògica.

Descripció de l'activitat:
Escullen dos (dels quatre daus que tenen), els tiren i posen cadascun dels daus en un dels quadradets vermells.  
Els hi expliquem que és una casa amb dos portes i poden entrar per qualsevol de les dues (sempre que compleixin el requisit que marca la porta) i en el cas de no complir cap dels requisits s'han de quedar fora.  
Llavors, han d'anar agafant cada peça i comprovar si poden entrar per alguna de les portes.

Juguem amb els Bee Bots!
Curs: 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Cartolina amb quadrícula (en aquest cas de la taula del 2).  
Podem fer-la del que vulguem (sumes, restes, per treballar la desena, nombres parells/imparells).
-Bee Bot.
-Etiquetes amb diferents taules del 2 (2x3, 2x8...).

Objectius: 
-Treballar la seqüenciació, la lateralitat i la noció espacial.
-Aprendre la taula del 2.

Descripció de l'activitat:
Un nen/a agafa una etiqueta i li diu la taula al seu company/a, per exemple 2x8. Aquest serà l'encarregat de dir si ho ha fet bé o no.  L'altre nen/a ha de programar el Bee Bot, per tal que faci el camí correcte fins el resultat.  Després es canvien el papers.

Observacions:
Un cop ho tenen per la mà, podem fer que amb una quadrícula el nen/a hagi de copiar les ordres que li ha donat al Bee Bot, per arribar al resultat de la multiplicació.

Chocolate Fix
Curs:  1r (finals) i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Joc comprat: Chocolate Fix.

Objectius: 
-Treballar la lògica i l'atenció.

Descripció de l'activitat:
Amb el joc ve un llibre, els bombons, la plataforma i unes peces.  Hem de començar pel principi del llibre, ja que va de reptes més fàcils a més difícils.  
Es tracta d'escollir una de les propostes, com la que tenim a la foto.  Hem d'anar observant les pistes que ens dóna i col·locant els bombons directament si no tenim cap dubte que va allà o si les pistes són incompletes, col·loquem una de les peces (per exemple, si sabem que té forma quadrada col·locarem la peça del quadrat).  Un cop hem col·locat tots els bombons on creiem que van, seguint les pistes que ens han donat, podem mirar la resposta que està al darrere a veure si ho hem fet correctament.

Colour CodeCurs:  P-5, 1r i 2n                                         

Agrupament:  Individual.

Materials:
-Joc comprat: Colour Code.

Objectius: 
-Treballar la lògica.

Descripció de l'activitat:
Amb el joc ve un llibre, la plataforma i les peces.  
Es comença pel principi del llibre, va del nivell més fàcil al més difícil.  Es tracta d'imitar el model, posant unes peces a sobre de les altres a la plataforma.

Dibuixem amb regletes Curs:  2n                                         

Agrupament:  Individual.

Materials:
-Caixa de regletes.
-Full de quadres.
-Colors.

Objectius: 
-Treballar amb regletes.
-Practicar el càlcul.
-Treballar la creativitat i la imaginació.

Descripció de l'activitat:
Se li dóna a cada nen/a un full de quadres.  En primer lloc, ha de fer un dibuix amb les regletes que ell vulgui a sobre del full.  Un cop acabat, va traient una a una les peces i les pinta del color de la regleta que havia posat.  
Un cop tot pintat, ha de comptar quan val el seu dibuix (ha de comptar el valor de totes les regletes que ha utilitzat).

Els peixos lògicsCurs:  1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Targetes amb diferents etiquetes (color, mida, estampat).
-Els peixos corresponents a les etiquetes.

Objectius: 
-Treballar la lògica.
-Trobar el peix que compleix totes les característiques d'una mateixa targeta.

Descripció de l'activitat:
Es posen a sobre de la taula totes les targetes a una banda i a l'altre els diferents peixos.  
Es tracta que els nens/es vagin mirant les diferent targetes i les relacionin amb el peix que compleix totes les característiques.

Sea 10Curs:  1r i 2n                                         

Agrupament:  Grups de 4 nens/es.

Materials:
-Joc comprat: Sea 10

Objectius: 
-Practicar el càlcul mental.
-Guanyar rapidesa en el càlcul.

Descripció de l'activitat:
Primer posem totes les fitxes a la taula sense que es vegin el números ni els taurons.  
El primer jugador/a gira una fitxa, i així seguint el torn de tots els jugadors/es.  El primer nen/a que veu una suma que pot fer 10 (sumant dos o més fitxes) diu 10!  I a continuació agafa les fitxes corresponents per exemple (3+7 o 2+7+1).  Cada jugador/a es va quedant les fitxes que va guanyant.  
Quan algú gira una fitxa i enlloc d'un número li surt un tauró, perd totes les fitxes que tenia guanyades (les deixa a la caixa).  
Guanya el nen/a que té més fitxes quan s'acaba la partida.

Pàgines