Copiem el model amb regletes







Curs:  P-5 i 1r.                                   
                                   

Agrupament:  Individualment o en parelles.


Materials:
-Caixa de regletes.
-Plantilles.

Objectius: 
-Representar en l'espai.
-Ser capaç d'imitar el dibuix.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha de copiar el dibuix del model al quadre del costat, utilitzant les regletes que necessiti.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines