Sea 10Curs:  1r i 2n                                         

Agrupament:  Grups de 4 nens/es.

Materials:
-Joc comprat: Sea 10

Objectius: 
-Practicar el càlcul mental.
-Guanyar rapidesa en el càlcul.

Descripció de l'activitat:
Primer posem totes les fitxes a la taula sense que es vegin el números ni els taurons.  
El primer jugador/a gira una fitxa, i així seguint el torn de tots els jugadors/es.  El primer nen/a que veu una suma que pot fer 10 (sumant dos o més fitxes) diu 10!  I a continuació agafa les fitxes corresponents per exemple (3+7 o 2+7+1).  Cada jugador/a es va quedant les fitxes que va guanyant.  
Quan algú gira una fitxa i enlloc d'un número li surt un tauró, perd totes les fitxes que tenia guanyades (les deixa a la caixa).  
Guanya el nen/a que té més fitxes quan s'acaba la partida.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines