Joc de la OCurs: 1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Cartolina amb el dibuix que es veu a la foto.
-Daus amb característiques dels blocs lògics (color, mida, amplada i forma).
-Blocs lògics.

Objectius: 
-Treballar la lògica.

Descripció de l'activitat:
Escullen dos (dels quatre daus que tenen), els tiren i posen cadascun dels daus en un dels quadradets vermells.  
Els hi expliquem que és una casa amb dos portes i poden entrar per qualsevol de les dues (sempre que compleixin el requisit que marca la porta) i en el cas de no complir cap dels requisits s'han de quedar fora.  
Llavors, han d'anar agafant cada peça i comprovar si poden entrar per alguna de les portes.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines