Joc dels colors


Curs: P-5 i 1r                                         


Agrupament:  En parelles.

Materials:
-Targetes amb parelles de colors.
-Targetes amb imatges pintades de dos colors diferents.

Objectius: 
-Relacionar cada imatge amb la targeta dels seus colors.

Descripció de l'activitat:
El nen/a ha d'agafar les targetes dels colors i col·locar-les a la taula.  Després han d'anar mirant una a una les imatges i posar-les al costat de la targeta que coincideixi amb els seu color.

Observacions:
Tenir en compte si hi ha algun nen/a que té problemes en identificar algun color concret.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines