Matamultiplicacions

Curs:  2n                                         

Agrupament:  Grups de 5 nens/es.

Materials:
-Targetes amb les taules de multiplicar treballades (la imatge correspon només a la taula del 2, perquè de moment és la única que s'ha treballat).
-Targetes amb els resultats de les taules anteriors i algun de més per despistar una mica.
-4 matamosques (dos de cada color).


Objectius: 
-Treballar la multiplicació.
-Memoritzar les taules que es vulguin treballar de forma aleatòria.

Descripció de l'activitat:
Hi ha dos equips (vermell i groc) format per dos nens/es cadascun. El nen/a que queda serà el portaveu que vagi dient les taules de multiplicar mirant les targetes.  La resta es col·loquen tots/es davant de la taula amb tots els números col·locats i amb un matamosques a la mà.  
El portaveu diu la taula (2x5) i la resta han de posar el seu matamosques el més ràpid possible a sobre del resultat (10).  Qui guanya es queda la targeta i així fins que s'acaben.  
Un cop acabat el joc, guanya l'equip que més targetes han aconseguit entre els dos jugadors/es.  

Una norma molt important és que si algú posa el matamosques a un número equivocat, automàticament està eliminat en aquell torn i no el pot canviar cap a un altre número.

Observacions:
Una altre variant, pot ser que cadascú vagi sol, sense equips.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines