Ordenem els nombres


Curs:  1r                                                              

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Rotllos de paper de wc pintats i amb el nombre escrit. 
-Caixa per guardar-los.

Objectius:
-Ordenar els nombres de l'1 al 20 de forma ascendent i descendent.

Descripció de l'activitat:
En parelles ordenen els nombres de l'1 al 20, quan ja ho fan correctament se'ls hi demana que ara contin enrere com els coets.

Observacions:
Podem fer la mateixa activitat amb targetes de colors, tot i que el rotllos els hi resulten més atractius als nens/es.


First
0 Komentar

Pàgines