Juguem amb els policubsCurs:  1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles

Materials:
-Policubs.
-Targetes.

Objectius: 
-Crear totes les figures possibles, sense repetir-ne cap.

Descripció de l'activitat:
Se'ls hi dóna la capsa de policubs i se'ls hi diu que han de crear totes les figures possibles amb 3 policubs.  Un cop han fet totes les que puguin se'ls hi dóna la targeta, per tal que comprovin si han fet totes les possibles o s'han deixat alguna.
Després fem el mateix donant la consigna que poden utilitzar 4 policubs.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines