Més gran, més petit o igual?
Curs:  P-5, 1r i 2n                                        

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Etiquetes números.
-Etiquetes símbols >, < o =.
-Boletes i fils.

Objectius:
-Treballar els conceptes de més gran que..., més petit que... o igual que...
-Manipular i observar amb material.

Descripció de l'activitat:
Han d'agafar dos nombres, representar-los a sota amb material i posar el símbol correcte.

Observacions:
A P-5 podem introduir-ho amb nombres de l'1 al 10 i amb un material manipulatiu més gran.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines