Bingo de les sumesCurs:  P-5 i 1r                                         

Agrupament:  Grups de 4 o 5.

Materials:
-Targetes com les de la foto amb diferents sumes.
-Nombres de l'1 al 9.
-Fitxes o taps per col·locar-les a sobre de les sumes que van sortint.

Objectius: 
-Practicar el càlcul mental.
-Fer sumes.

Descripció de l'activitat:
Cada nen/a té una targeta plena de sumes, un dels nens/es (cada cop un diferent) va cantant els nombres.  La resta ha d'anar col·locant els taps a sobre de la suma que dóna com a resultat el nombre que han dit.  Guanya qui omple abans tota la targeta.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines