Fem un gràfic de barres
Curs:  1r i 2n                             

Agrupament:  Encarregats del temps del mes

Materials:
Fer un racó a l'aula o al passadís com el que podeu veure a la foto:
-Cartell del mes.
-Calendari del mes on cada dia dibuixen quin temps fa.
-Plafó en fan el recompte de quants dies ha fet sol, sol i núvol, núvol o pluja.
-Imatges del temps.
-Fustes.

Objectius:
-Fer un gràfic de barres del temps de cada mes.

Descripció de l'activitat:
Cada setmana hi ha un encarregat del temps a l'aula que dibuixa cada matí el temps que fa al calendari.  Un cop s'acaba el mes, els quatre encarregats del temps d'aquell mes surten al passadís, enganxen el calendari del mes que s'ha acabat, busquen el cartell del mes, fan el recompte dels dies de sol, núvol...  Un cop han comptat ho representen amb les fustes i queda un gràfic de barres molt visual.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines