Imitem models
Curs:  P-5, 1r i 2n                                        

Agrupament:  Individual.


Materials:
Aquest material és comprat:
-Plantilles.
-Gomes de colors.
-Suports.


Objectius:
-Imitar els models.
-Situar a l'espai.

Descripció de l'activitat:
Cada nen/a agafa una plantilla i amb les gomes imita sobre el suport una de les imatges.


Observacions:
Hi ha una varietat de models que varien en complexitat, per tant triarem els més adients per cada edat o cada infant.
Una altra varietat és fer targetes amb diferents constel·lacions i que les imitin sobre el suport.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines