Quant val la meva cara?
Curs: 2n                                         
Agrupament:  Individual.

Materials:
-Una caixa de regletes.
-Un retolador veleda.

Objectius: 
-Desenvolupar la imaginació.
-Adquirir el valor de cada reglet.
-Practicar la suma.

Descripció de l'activitat:
El nen/a fa una cara utilitzant els reglets que vulgui.  Un cop dóna per acabada la cara, se li demana que compti quan val la cara que ha fet.  Com podeu veure a la foto tenen diferents estratègies de càlcul, a mi personalment m'han sorprès els resultats d'aquesta activitat.

Observacions:
Un cop han realitzat l'activitat, podem trobar altres variant com per exemple que facin la cara del 100 o de qualsevol nombre, per tant han d'anar posant o traient reglets o canviant per altres de més petits o més grans...
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines