Sumem i restem amb taps
Curs: 2n                                     

Agrupament:  Parelles

Materials: 
-Cartolina com la de la imatge.
-Taps verds, vermells i blaus.
-Cartolina vermella com la de la imatge a una banda posa suma i a l'altre resta.
-Veleda.
-Els nombres del 1 al 9 en blau, el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 en vermell i el 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i 900 en verd.

Objectius:  
-Crear nombres.  
-Representar nombres amb material (taps). 
-Interioritzar els conceptes de centena, desena i unitat. 
-Interioritzar els conceptes de suma i resta (portant i sense portar).

Descripció de l'activitat:
Els nens/es han de formar dos nombres, després han de decidir si volen sumar o restar.  Representen els nombres amb taps, en el cas de la resta només representaran el més gran.  Fan l'operació ajuntant o traient taps.  Els nens/es han de ser conscients que en cada apartat no poden haver més de 9 taps, perquè si es així podem canviar per exemple 10 taps blaus per 1 de vermell.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines