Representem nombres amb material de base 10


Curs:  1r i 2n                                         

Agrupament:  Parelles

Materials:
-Els nombres del 1 al 9 en blau, el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 en vermell i el 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i 900 en verd.
-Material de base 10.
-Veleda.

Objectius: 
-Crear nombres.  
-Escriure nombres.  
-Representar el nombre amb material. 
-Interioritzar els conceptes: centena, desena i unitat.

Descripció de l'activitat:
El nen/a crea el nombre que vol, sempre respectant el significat dels colors (verd-centena, vermell-desena, blau-unitat).
Amb el material de base 10 representa el nombre.
Per últim escriu el nombre amb lletres.

Observacions:
A 1r de primària treballarem amb desena i unitat i a 2n introduirem la centena.
Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines