Joc de la carmanyolaCurs:  1r i 2n                                       


Agrupament:  Parelles.


Materials: 
-Elaborar el material com el de la foto o comprar el joc.  
-2 daus (nombres de l'1 al 6).


Objectius:
-Practicar el càlcul mental.  
-Buscar estratègies.


Descripció de l'activitat:
Aquesta activitat és en parelles.  Primer li toca a un nen/a que tira els daus i amb el nombre que surt fent sumes o restes ha de baixar els nombres que queden sense baixar.  El joc s'acaba quan amb els nombres que li han sortit no pot baixar cap dels que li queden.
L'altre nen/a fa de vigilant.  Després canvien els papers i guanya el nen/a que ha baixat més nombres, en cas d'empat es sumen els nombres que els hi han quedat sense tapar i guanya el més baix.

Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines