Joc del dau vermell
Curs: 2n                                     

Agrupament:  Parelles

Materials:
-5 daus blancs del 1 al 6.
-1 dau de color del 1 al 10.
-Veleda.

Objectius: 
-Guanyar velocitat en el càlcul mental.
-Buscar diferents estratègies.

Descripció de l'activitat:
Es tiren tots els daus i tenen 2 minuts per buscar amb els nombres blancs que han sortit (fent diferents operacions a la taula), la solució que és el nombre del dau vermell.  Guanya el nen/a que utilitza més nombres i dóna un resultat correcte.

Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines