Coneixem el calendariCurs:  Finals de 1r i 2n                                                          

Agrupament:  Parelles.

Materials:
-Calendaris anuals.
-Diferents preguntes com les de la foto.

Objectius:
-Conèixer el calendari.
-Ser capaç de buscar una data.
-Ser capaç de saber en quin dia cau una data concreta.

Descripció de l'activitat:
Un de la parella té el calendari i l'altre agafa una pregunta i li llegeix.  El nen/a del calendari respon i el company/a li dirà si la resposta es correcta o no ho és (al darrera de la pregunta té la resposta correcta).  Ara es canvien els papers.

Previous
Next Post »
0 Komentar

Pàgines