El tren dels blocs lògicsCurs:  P-5, 1r i 2n                                        

Agrupament:  Grups de quatre.

Materials:
-Una caixa de blocs lògics.

Objectius:
-Conèixer les qualitats dels blocs lògics.
-Identificar una única qualitat que tingui en comú o vàries.

Descripció de l'activitat:
Repartim totes les peces dels blocs lògics entre els participants.  Posem una primera peça al mig de la taula, el primer jugador/a ha de tirar una peça que només tingui una qualitat comuna a la peça que hi ha a la taula.  Per exemple, com veiem a la foto la primera peça era la rodona, gran, blava i prima i el primer jugador ha posat un quadrat, vermell, gruixut i gran.  Per tant, l'única qualitat que coincideix és la de gran. El següent ha posat un triangle, blau, petit i gruixut, per tant l'únic que coincideix és el gruixut.   I així successivament seguint l'ordre de torn de cada jugador.  En el cas de no tenir cap per tirar el jugador/a passa el torn.  Guanya qui es queda sense peces o en el cas de no poder tirar ningú, qui té menys peces.

Observacions:
Podem anar fent variacions com que coincideixin dos qualitats o cap qualitat... tot depenent de l'edat del nens/es.
Previous
Next Post »
2 Komentar

Pàgines